Satakunnan sosialidemokraattien aluevaaliohjelma

05.11.2021

Syyspiirikokous hyväksyi piirin aluevaaliohjelman:

Satakunnan Sosialidemokraattien aluevaaliohjelma 2022

Hyvinvointialueelle laadukkaat palvelut ja oikea-aikainen hoitoon pääsy

Aluevaaleissa valitaan valtuutetut, jotka päättävät satakuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä. Satakunnassa jokaisella on oikeus laadukkaisiin palveluihin ja oikea-aikaiseen hoitoon pääsyyn riippumatta asuinpaikasta, henkilön tai hänen perheensä varallisuudesta. Aluevaltuutetut päättävät myös siitä, missä palvelut sijaitsevat, miten paljon palveluja tuotetaan itse tai ostetaan yhdistyksiltä ja yrityksiltä.

Satakunnan Sosialidemokraattien 10 tavoitetta Satakunnan hyvinvointialueelle

  1. Palvelupiste jokaiseen kuntaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa palvelut on tuotettava lähellä palvelujen tarvitsijoita. Jokaisessa Satakunnassa kunnassa on vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupiste, josta kuntalaiset saavat lähipalveluja ja palveluohjausta. Kustannuspaineita hillitään panostamalla lähipalveluihin ja hoidon tarpeen mukaiseen palveluihin pääsyyn.

2 .Digitaalisia palveluja hyödynnettävä asiakasystävällisesti

Lähipalvelujen turvaamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja. Esimerkiksi digitaaliset etäyhteydellä järjestettävät palvelut ovat yksi mahdollisuus tuoda palvelut kaikkien ulottuville asuinpaikasta riippumatta. Kotiin tuotavia palveluja on kehitettävä. Asiakkaan hoidontarve on todettava ensimmäisen käynnin tai yhteydenoton perusteella, minkä jälkeen hänen on päästävä riittävien palvelujen piiriin.

3.Laadukasta hoivaa ja omaishoitoa

Satakunnassa ikääntyneet ja muut hoivaa tarvitsevat ihmiset saavat inhimillisen ja laadukkaan hoivan, asuvat he palveluasumisessa tai kotona. Omaishoidon tukea laajennetaan. Omaishoitajien on voitava käyttää heille kuuluvat vapaapäivät, joiden aikana hoidettavalle on oltava käytössä turvallinen hoitopaikka.

4. Lapsiperheille ja nuorille hyvät tukipalvelut

Ennaltaehkäisy, kotiin saatavat palvelut ja perhetyö vähentävät varsinaisia lastensuojelun palveluja. Lapsiperheiden on tarvittaessa saatava palveluja esim. palveluseteleillä. On luotava toimiva yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueen nuorten palveluissa (esim. kouluterveydenhoito, kuraattorit ja koulupsykologit).

5.Mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut ja vammaisten palvelut kuntoon

Mielenterveyspalveluja ja päihdepalveluja kehitetään alkaen ennaltaehkäisystä vaativimpiin erityispalveluihin. Seitsemän päivän hoitotakuu koskee myös mielenterveyspalveluja. Vammaisille on turvattava heidän perusoikeuksiensa mukaiset palvelut. Varojen puute ei saa olla syynä palvelujen järjestämättä jättämiseen. Esteettömät ja saavutettavat palvelut taataan kaikille.

6.Hyvät palo- ja pelastuspalvelut koko hyvinvointialueelle

Satakunnassa on hyvät palo- ja pelastuspalvelut. Niitä kehitetään edelleen tasapuolisesti hyvinvointialueen joka osassa. Sopimus palokuntien asema pelastuspalvelujen osana turvataan.

7.Järjestöt mukaan palvelutuotantoon

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen palvelut sekä esim. tuki, neuvonta ja ehkäisevä toiminta ovat olennainen osa sosiaali- ja terveyspalveluja. Järjestöjen toimintaedellytykset turvataan ja ne pidetään mukana hyvinvointialueen toiminnassa.

8.Toimiva vuoropuhelu henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa

Satakunnan hyvinvointialueella noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja hallintoa sekä vuoropuhelua henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kilpailukykyinen palkka ja hyvät työolot sekä vakituiset työsuhteet ovat perusta hyvälle henkilöstöpolitiikalle. Satakunnassa tarvitsemme myös ulkomaista osaavaa työvoimaa turvaamaan riittävän sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstön määrän.

9.Yhteistyökykyinen toiminta

Satakunnassa hyvinvointialueen, pelastuslaitoksen ja poliisin hyvä yhteistyö lisää turvallisuutta Satakunnan kaikissa osissa. Näin palvelut järjestetään hyvin ja myös taloudellisesti. Satakunnan hyvinvointialue tekee hyvää yhteistyötä kuntien lisäksi järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Myös hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa tarvitaan aiempaa enemmän.

10. Asukkaiden ääni kuuluviin

Satakuntalaiset on otettava mukaan hyvinvointialueiden palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Asukkaita kuullaan erilaisilla menetelmillä (esim. asukasraadit alueittain, aluetilaisuudet, palautekyselyt). Sosiaali- ja terveyspalveluista on tiedotettava ymmärrettävästi. Sosialidemokraattiset aluevaltuutetut lupaavat, että he ovat satakuntalaisten käytettävissä, kuuntelevat ja kuulevat asukkaiden toiveita ja vievät parannusehdotuksia eteenpäin päätöksentekoon.

18.03.2023SDP:n eduskuntavaaliehdokkaat 2023
18.03.2023Satakunnan Sosialidemokraattien vaalijulistus 2023
31.10.2022Alkkiantien kunnostuksesta kirje pääministerille
12.09.2022Voitto Raita-aho hyvinvointialueen viestintäjaokseen
23.06.2022Voitto Raita-aho valtuustoaloitteita
28.02.2022Voitto Raita-aho hyvinvointialueen hallitukseen
28.01.2022Voitto Raita-aho aluevaltuuston varajäseneksi
05.11.2021Satakunnan sosialidemokraattien aluevaaliohjelma
05.11.2021Voitto Raita-aho aluevaaliehdokkaaksi
12.06.2021Vaalitilaisuus la 12.6.2021

Siirry arkistoon »